Denver

Denver

Denver Gelişim Testi 0-6 yaş arası çocukların; ince motor, kaba motor, dil, sosyal ve öz bakım becerini ölçen objektif bir testtir. Oldukça kısa sürede çocuğun gelişiminin yaşına uygun olup olmadığının keşfedilmesine yardımcı olur. Denver Gelişim Testi bir zeka testi değildir. Çocuğun ince motor, kaba motor, dil ve sosyal alanlarında bir aksaklık olduğunda aile ya da uzman talebiyle uygulanabilmektedir.
Sohbet Aç
Albus Psikoloji ile Sohbete Başla