Stanford Binet

Stanford Binet

Stanford Binet zeka testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından 2 yaş itibari ile zihinsel düzeyi tespit edebilmek, üstün zihinsel yetenekten, zihinsel geriliğe kadar saptamaya yarayan ve bireysel olarak uygulanan zeka testidir. Ölçtüğü zihinsel kümeler bakımından Stanford Binet sözel yargılama, görsel-soyut yargılama, niceliksel yargılama ile kısa süreli bellek olmak üzere 4 grupta toplanmaktadır. Alanında uzman test uygulayıcısının teste katılım sağlayan çocuğa verdiği birtakım yönergeler izlenerek test tamamlanmaktadır. Testin uygulama süresi bireyin çalışma hızına göre değişmekle birlikte ortalama 60 dakika civarındadır. Ancak burada çocuğun performansı test süresinin değişiklik göstermesine sebep olabilmektedir. Test uygulamasının sonunda yapılan puanlama ile bireyin
zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir. Zeka yaşı, yanıtlanan soruların doğruluk düzeyi ile örtüşen yaş grubudur. Zeka bölümü ise zekayı matematiksel olarak ifade etmeye yarayan sayısal veridir. Bir başka deyişle, kronolojik yaşı 4 olan bir çocuk 4 yaş 6 aylık bir çocuktan beklenecek seviyede performans gösteriyorsa bu çocuğun zeka yaşı 4 yaş 6 ay olarak hesaplanır. İkinci bir işlem ile erişilen zihinsel performans sayılara dökülür ve çocuğun zekâ bölümü elde edilir.
Sohbet Aç
Albus Psikoloji ile Sohbete Başla