Makaleler

Çocuklarda Hİperaktİvİte
Toplumumuzda sıkça karşılaştığımız veya duyduğumuz halk arasında koyulması sıradanlaşmış bir tanı olmanın ötesinde bir durumdur hiperaktivite. Her yerinde durmayan hareketli çocuğa hiperaktif demek büyük bir yanılgıdır.
Pandemİ Dönemİ Çocuk Ruh Sağlığı
Evde kalma zorunluluğunun erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da olumsuz etkilenmelere sebep olduğunu gözlemlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. İşlem öncesi dönem çocukları bilişsel gelişim düzeyleri ve soyut düşünme yeteneklerinin gelişmemesi nedeni ile salgınları, virüs gibi konuları anlamakta zorlanabilirler.
Çocuklarda Oryantasyon Dönemİ
Okula merhaba: çocuğunuzun okula başlamasına siz ne kadar hazırsınız?
Çocuğun her açıdan en hızlı geliştiği dönem 0-6 yaş arası olan okul öncesi dönemi kapsar. Okul öncesi dönemi çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri kazandığı, bireyselleştiği, kişiliğin temel yapı taşlarının atıldığı bir dönemdir.
ÖTEKİ/-LER
Dil ile karşılaşılan, bir Öteki’nin varlığıdır. Ve bu karşılaşma ayna evresiyle başlamış olur. Bebek anne ile beraber ayna evresini yaşar. Kendisini ya da kendi aksini aynada görünceye kadar, annenin bir uzvu olarak hayatına devam eder. Bir bütünlük duygusu ile hem korunan hem de beslenendir. Aynadaki kendisiyle karşılaşan bebek, bundan sonraki süreçte aynadaki aksi ile özdeşim kurar.
Gece Yeme Sendromu ve Depresyon İLİŞKİSİ
Psikiyatrik hastalıklar ile gece yeme sendromu ilișkisi, son zamanlarda giderek artan bir ilgi konusu olmaktadır. Gece yeme sendromu olan hastalarda daha çok depresif duygu durumu olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle bu bireylerde gece daha depresif duygu durumu olduğu gösterilmiştir. GYS olan bireylerde majör depresif bozukluğu ve anksiyete bozukluğu öyküsünün daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Gece Yeme Sendromu ve Obezİte
Gece yeme sendromu (GYS) ilk kez 1955 yılında obeziteye neden olduğu ya da katkıda bulunduğu düşünülerek, sabah anoreksisi, akşam hiperfajisi ve insomnia ile karakterize bir klinik rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Tanı ölçütlerinin açılımı ise, sabahları ortaya çıkan anoreksi; kahvaltının atlanması veya ihmal edilebilir miktarda yenmesi, akșam hiperfajisi; günlük toplam enerjinin en az %25’inin akșam yemeğinden sonra alınması, insomnia veya uykusuzluğun ise haftada 3 veya daha fazla olması șeklinde tanımlanmıştır.
UYKU DURUMU VE BESLENME
Uyku; organizmanın dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik hali olmasının yanında, tüm vücudu yaşama yeniden dönemidir. Solunum, kardiyak işlev, kas tonüsü, beden ısısı, hormon salgısı ve kan basıncında hazırlayan bir yenilenme değişikliklerle birlikte, dış uyaranlara yanıt eşiğinde büyük artışla belirli, birbirinden farklı özellikleri olan evreleri, bu evrelere giriş ve kalış süreleri ile düzenli bir ritmi olan yineleyici, kolaylıkla geri dönülebilir bir durumdur.
Sohbet Aç
Albus Psikoloji ile Sohbete Başla