Makaleler

Çocuklarda Hİperaktİvİte
Toplumumuzda sıkça karşılaştığımız veya duyduğumuz halk arasında koyulması sıradanlaşmış bir tanı olmanın ötesinde bir durumdur hiperaktivite. Her yerinde durmayan hareketli çocuğa hiperaktif demek büyük bir yanılgıdır.
Pandemİ Dönemİ Çocuk Ruh Sağlığı
Evde kalma zorunluluğunun erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da olumsuz etkilenmelere sebep olduğunu gözlemlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. İşlem öncesi dönem çocukları bilişsel gelişim düzeyleri ve soyut düşünme yeteneklerinin gelişmemesi nedeni ile salgınları, virüs gibi konuları anlamakta zorlanabilirler.
Çocuklarda Oryantasyon Dönemİ
Okula merhaba: çocuğunuzun okula başlamasına siz ne kadar hazırsınız?
Çocuğun her açıdan en hızlı geliştiği dönem 0-6 yaş arası olan okul öncesi dönemi kapsar. Okul öncesi dönemi çocuğun sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri kazandığı, bireyselleştiği, kişiliğin temel yapı taşlarının atıldığı bir dönemdir.
ÖTEKİ/-LER
Dil ile karşılaşılan, bir Öteki’nin varlığıdır. Ve bu karşılaşma ayna evresiyle başlamış olur. Bebek anne ile beraber ayna evresini yaşar. Kendisini ya da kendi aksini aynada görünceye kadar, annenin bir uzvu olarak hayatına devam eder. Bir bütünlük duygusu ile hem korunan hem de beslenendir. Aynadaki kendisiyle karşılaşan bebek, bundan sonraki süreçte aynadaki aksi ile özdeşim kurar.
Gece Yeme Sendromu ve Depresyon İLİŞKİSİ
Psikiyatrik hastalıklar ile gece yeme sendromu ilișkisi, son zamanlarda giderek artan bir ilgi konusu olmaktadır. Gece yeme sendromu olan hastalarda daha çok depresif duygu durumu olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle bu bireylerde gece daha depresif duygu durumu olduğu gösterilmiştir. GYS olan bireylerde majör depresif bozukluğu ve anksiyete bozukluğu öyküsünün daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Gece Yeme Sendromu ve Obezİte
Gece yeme sendromu (GYS) ilk kez 1955 yılında obeziteye neden olduğu ya da katkıda bulunduğu düşünülerek, sabah anoreksisi, akşam hiperfajisi ve insomnia ile karakterize bir klinik rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Tanı ölçütlerinin açılımı ise, sabahları ortaya çıkan anoreksi; kahvaltının atlanması veya ihmal edilebilir miktarda yenmesi, akșam hiperfajisi; günlük toplam enerjinin en az %25’inin akșam yemeğinden sonra alınması, insomnia veya uykusuzluğun ise haftada 3 veya daha fazla olması șeklinde tanımlanmıştır.
UYKU DURUMU VE BESLENME
Uyku; organizmanın dinlenmesini sağlayan bir hareketsizlik hali olmasının yanında, tüm vücudu yaşama yeniden dönemidir. Solunum, kardiyak işlev, kas tonüsü, beden ısısı, hormon salgısı ve kan basıncında hazırlayan bir yenilenme değişikliklerle birlikte, dış uyaranlara yanıt eşiğinde büyük artışla belirli, birbirinden farklı özellikleri olan evreleri, bu evrelere giriş ve kalış süreleri ile düzenli bir ritmi olan yineleyici, kolaylıkla geri dönülebilir bir durumdur.
SINAV KAYGISI
Sınav, belirli bir alanda kazanılan bilgi ve yeteneklerin düzeyini ortaya koyabilmek adına gerçekleştirilen bir değerlendirme sistemidir. Bireyin, KİŞİLİĞİNİ ya da GENEL BECERİSİNİ değerlendirme gayesi taşımamaktadır.
Kaygı, bireyin içsel ya da dışsal bir uyaranla karşı karşıya kalması halinde yaşadığı fizyolojik, emosyonel ve bilişsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumudur. Olası bir tehlike karşısında bireyin verdiği tepkiler toplamıdır.
Sınav kaygısı, sınav öncesinde kazanılan çeşitli bilgi ve becerilerin sınav esnasında kullanılmasına engel olan, sınav esnasında öğrencinin kendi gizil güçlerini tam olarak ortaya koymasına ket vuran kaygı hali olarak ifade edilebilmektedir.
Sohbet Aç
Albus Psikoloji ile Sohbete Başla